Rätt till skadestånd pga. ovilja att hjälpa till vid olycka?

Hej! Jag var för 4 veckor sen med om en brännskada på ett cafe. Kortfattat sagt så var det en man som välte ut min tekopp av misstag över mina ben och då jag bad personalen om hjälp så ville de inte hjälpa mig. Bland annat då jag bad om vatten för att hälla över benen för att få bort värmen fick jag som svar "du kan ju inte hälla vatten här, men det finns en toalett en trappa upp". Och på frågan "finns det någon akut eller vårdcentral i närheten för jag behöver hjälp" fick jag som svar "jag har ingen aning, har du ingen iphone med internet?". Mina skador blev värre än vad de annars hade varit på grund av att jag inte fick den hjälp jag behövde. Det varma tevattnet klistrades mot benen och förvärrade skadan ju längre tiden gick innan jag fick av mig byxorna och kunde få kallt vatten på dem. Jag var hemma från jobbet i lite mer än 2 veckor på grund av mina skador och har fortfarande (4 veckor efteråt) tydliga märken över hela benen, och kommer förmodligen få stora fula ärr och pigmentförändringar. Min fråga till er är om jag har rätt till någon form av skadestånd eller ersättning utav cafeet i fråga? Var har jag för rättigheter på min sida? För övrigt hade jag en vänninna med mig så jag har vittne. MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! I Sverige har det länge diskuterats huruvida det bör stiftas en så kallad civilkuragelag, dvs. en lag som förpliktar människor att t.ex. hjälpa till vid olyckor och rädda personer i nöd. En sådan lag har dock ännu inte införts, vilket innebär att det inte finns någon _juridisk_ plikt att hjälpa en annan människa som har skadat sig eller liknande. För personskador gäller att den som orsakar skada genom uppsåt eller av vårdslöshet ska ersätta skadan enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Den som eventuellt skulle kunna bli skadeståndsskyldig för din skada är mannen som välte ut teet över dig. Eftersom du skriver att olyckan skedde av misstag, förutsätter jag att mannen inte handlade uppsåtligt eller försumligt. En annan möjlighet är det så kallade arbetsgivaransvaret enligt Skadeståndslagen 3 kap 1 §. Där stadgas att den som har arbetstagare i tjänst ska ersätta personskador som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Inte heller denna bestämmelse är tillämplig, eftersom personalen på cafét inte orsakade skadan. Jag har alltså tyvärr svårt att se att du skulle kunna få ersättning av cafét för dina skador. Skadeståndslagen finner du här: https://lagen.nu/1972:207. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000