FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/12/2006

Kostnader för försäljning av samägd fastighet

Begära tvångsförsäljnig av fastighet ! Vilka kostnader tillkommer om man begär försäljning av en fastighet som vi äger till hälften. Situationen är ohållbar då fastigheten förfaller då andre ägaren ej bor på orten och ej heller vill dela på underhållskostnaderna

Lawline svarar

Vad som gäller angående förvaltning och försäljning av samägd fastighet regleras i samäganderättslagen (se http://lagen.nu/1904:48_s.1 ). Om inte annat följer av ert samägandeavtal kan du som delägare skicka in en ansökan till tingsrätten och begära att den utbjuds till försäljning å offentlig auktion (se http://lagen.nu/1904:48_s.1#p6 ). Om rätten beslutar att så skall ske kommer en god man att utses som skall ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen m.m. ( http://lagen.nu/1904:48_s.1#p8 ). Den kostnad som uppkommer för eventuell förvaltning av fastigheten och för auktionen får ni som delägare betala med hälften var ( http://lagen.nu/1904:48_s.1#p15 ). Denna jämte eventuell administrativ avgift hos tingsrätten är de enda kostnader jag kan se uppkommer vid begäran av försäljning. Vänligen,
Filip SkoglundRådgivare