FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2012

PÅFÖLJDER VID AVBESTÄLLNING

Om en person köper en dator för sin firmas verksamhet och köparen och säljaren kommer överens om en leveranstid på 2veckor. Dagen efter så ångrar sig köparen. Såvitt jag förstår tillämpas här Köplagen och om de inte kommit överens om ångerrätt finns inte möjlighet till att ångra köpet. Köparen kan ju dock avbeställa datorn, men vad blir konsekvenserna då? Har säljaren rätt till ersättning/skadestånd i ngn form? Var i Köplagen finns detta omnämnt?

Lawline svarar

Hej! Det är korrekt uppfattat att köplagen är tillämplig i detta fall och att ångerrätt endast föreligger om parterna avtalat om det. Avbeställning av standardvaror (som jag antar att datorn i din fråga är) behandlas inte direkt i köplagen. Avbeställningsrätten enligt 52 § 2 st. köplagen gäller endast tillverkningsköp och sådana anskaffningsköp som ska tillgodose köparens särskilda intressen. Parterna har ingått ett köpeavtal och avbeställningen av standardvaran betraktas som ett avtalsbrott. Detta följer av principen att avtal ska hållas. Säljaren har rätt att kräva att köparen fullföljer köpet, dvs. tar emot varan och betalar köpeskillingen enligt 52 § 1 st. köplagen. Om köparen inte går med på detta, har säljaren rätt till skadestånd på grund av avtalsbrottet. Syftet med skadeståndet är att försätta säljaren i samma situation som om köparen hade fullföljt köpet. Säljaren är dock skyldig att begränsa skadan enligt 70 § köplagen, det vill säga försöka sälja datorn till en annan köpare. Vad som enligt min mening rimligen kan anses omfattas av skadeståndet är utgifter som orsakats av avbeställningen och eventuell förlust vid täckningsförsäljning, se 67 § köplagen. Hoppas att detta svar är till hjälp! Vänligen,
Elli TolonenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”