Löneavdrag vid uppsägning

Jag var anställd över sommaren som Tidsbegränsad anställd från 1/6 till 31/8. Jag får en uppsägningstid på sju(7) dagar. Den 9/8 eller 10/8 pratar jag med min chef på telefon om att jag inte kan arbeta längre än till den 20/8. När den 20/8 kommer så har jag fixat att jag kan arbeta till den 23/8 för han men efter det inge mer. Den 22/8 kommer han till mig och säger att jag måste arbeta några dagar till även fast han vet att jag inte kan det och jag säger det åt han igen. Jag pratar med han en gång till, senare under dagen och förklarar att jag inte kan då säger han "gör som du vill då!". Eftersom jag inte har någon möjlighet att jobba för att jag inte bor kvar i staden så drar han av sju dagar från min lön för "slutat utan uppsägning i förtid". Jag har mejlat honom och frågat om det muntliga avtalet men inget svar. Vad ska jag göra? Jag är inte med i något fack och jag vill ju ha mina pengar som jag har arbetat för. Det är fel sätt att behandla studenter på. Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Huvudregeln för tidsbegränsade anställningar är att de inte kan sägas upp i förtid. Däremot så framgår det av 4§ 2st. lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS), att man kan avtala om att en tidsbegränsad anställning ska avslutas i förtid. Har ni gemensamt kommit överens om att det ska vara en uppsägningstid på sju dagar gäller således detta. Det finns inte något krav på att varken anställningsavtalet eller överenskomna uppsägningstider ska vara skriftliga för att de ska vara giltiga, således är det muntliga avtalet giltigt i enlighet med 3§ 2st. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Det finns inte heller något krav på att uppsägningen ska vara skriftlig, det är däremot bra om det tydligt framgår att det är en uppsägning. Det kan också vara svårare att bevisa att en uppsägning skett om man inte har gjort det skriftligen. Som anställd så har du rätt till den lön som du arbetat för, även då du arbetar under uppsägningstiden enligt 12§ LAS. Följer inte arbetsgivaren bestämmelserna i LAS så kan du även ha rätt till skadestånd förutom den lön du är berättigad till enligt 38§ LAS. Det du kan göra är att försöka prata med arbetsgivaren igen och lyssnar denne inte så kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att begära ett betalningsföreläggande. På kronofogdemyndighetens hemsida finns det information om hur man gör detta. LAS hittar du här: https://lagen.nu/1982:80 Avtalslagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Vänligen
Sofia LiljaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo