FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 31/10/2012

Förlängning av föräldraledighet

Hej! Jag kommer att bli uppsagd på grund av arbetsbrist den 1 mars 2013. Nu är jag föräldraledig till nyår, men har meddelat min närmsta chef via epost att jag avser att vara föräldraledig till och med april 2013. Nu undrar jag om jag nu har rätt att förlänga min föräldraledighet till och med maj eller juni 2013? Eller är det så att min föräldraledighet kan sträcka sig som längst till den sista februari 2013? Jag har inte formellt ansökt om tjänstledighet längre än till nyår. Jag är alltså inte uppsagd nu, men vet att jag kommer att sägas upp om några månader och jag vet att jag inte kan sägas upp så länge jag är föräldraledig.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! När det gäller föräldraledighet så är föräldraledighetslag (1995:584) tillämplig. Som förälder så har du rätt till att vara ledig med ditt barn till dess att barnet är 18 månader gamalt, oavsett om föräldrapenning utgår eller ej enligt 5§ föräldraledighetslagen. Föräldraledigheten får enligt 10§ föräldraledighetslagen delas upp på högst tre perioder per år. Om du som anställd vill använda din föräldraledighet så ska du anmäla detta till din arbetsgivare minst två månader innan dess att ledigheten börjar, samt hur länge den planerar att pågå, 13§ föräldraledighetslagen. Tanken är enligt 14§ föräldraledighetslagen att ni två (anställd och arbetsgivare) ska samråda om hur ledigheten ska läggas och om andra frågor som berör ledigheten. Om ni inte kommer överens så ska ledigheten läggas så att den uppfyller dina önskemål som anställd, men detta gäller endast om en sådan planering av ledigheten inte påtagligt stör arbetsplatsens verksamhet. Vad som påtagligt stör verksamheten är beroende på omständigheterna men arbetsplatsens storlek kan som exempel få betydelse, det är arbetsgivaren som måste kunna visa att ledigheten skulle påtagligt störa verksamheten. Enligt 11§ 3st. Lag (1982:80) om anställningsskydd så börjar uppsägningstiden löpa när du helt eller delvis går tillbaka till arbetet, så skulle du förlänga din föräldraledighet så skjuts din uppsägningstid upp. Om det inte är så att du sägs upp på grund av arbetsbrist då börjar nämligen uppsägningstiden gälla från det datum du ursprungligen enligt er överenskommelse skulle ha kommit tillbaka arbetet. Föräldraledighetslagen hittar du här: https://lagen.nu/1995:584 Lagen om anställningsskydd (LAS) hittar du här: https://lagen.nu/1982:80 Vänligen
Sofia LiljaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?