FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/11/2006

Kompensation för merkostnader vid stambyte

Hej, Jag har haft stambyte i min hyreslägenhet. Under tiden har jag fått räkningar för telefoni och bredband trots att jag inte kunnat bo i lägenheten. Är värden tvungen att stå för dessa kostnader under stambytet?

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar det som att Du under perioden Du inte bott i lägenheten inte har betalt någon hyra alls. Således blir frågan om Du kan få ytterligare ersättning för kostnader kopplade till ditt normala boende som Du inte kunnat utnyttja. Dessa frågor regleras 16 § 3 st hyreslagen (hyreslagen = 12 kap jordabalken, se http://www.lagen.nu/1970:994#K12) samt i 18 § d-h samma lag. 16 § anger att det går bra för en hyresvärd och en hyresgäst att upprätta ett avtal om hur en hyresgäst skall kompenseras vid inskränkning i nyttjanderätten. 18 § d-h tar upp att Du som gäst skall ha rätt till inflytande vid ett beslutstagande av större frågor kopplat till ditt boende. I Prop 2001/02:41 på sidan 32 tas även frågan om merkostnader till följd av att man inte kunnat bo i sin lägenhet under en renovering. Här hänvisas till avtalet (enl 16 § 3st) som även brukar reglera denna typ av merkostnader. Om ni inte kommit överens innan om hur en ersättning för dessa merkostnader skall se ut tror jag det kan bli svårt att få ut någon kompensation. Särskilt om Du har blivit kompenserad med en eliminering av hyran under perioden. Du skulle t ex antagligen kunnat flytta ditt telefonnummer till en alternativ, temporär adress. Jag har dock inte kunnat hitta någon praxis för denna typ av fråga vilket gör att en prövning skulle komma fram till en annan bedömning. Det närmaste jag kom var ett rättsfall (NJA 2002 s 378) som tar upp frågan om hyresnedsättning eftersom parterna var oense om hur mycket man kan räkna in i begreppet ”sedvanligt underhåll”. Något som ett stambyte beroende på omfattning kan ses som. Dock gjordes flera andra arbeten samtidigt som vid en sammanslagen bedömning av HD ansågs vara för omfattande och hyresgästen fick rätt till nedsatt hyra. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”