FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/10/2012

Skälig ledighet enligt 14§ st 2 LAS

Arbetsrätt. Rätt till ledighet med bibehållen lön för besök hos arbetsförmedlingen? Jag har en konflikt med min arbetsgivare där de har gjort avdrag på ett par timmar och angett tjänstledighet, jag meddelade min arbetsgivare att arbetsförmedling inte kunde skriva in mig korrekt p.g.a felaktig handläggning. Därav var jag tvungen att göra ett återbesök dagen efter på arbetsförmedlingen, jag har via arbetförmedlingen fått intyg på att detta berodde på deras handläggning och inte nåt jag kunde råda över. Har då arbetsgivaren rätt att dra av lön som tjänstledigt trots att jag meddelade henne muntligt innan besök och trots intygen? Frånvaro avseer 3+3 timmar varav 3 timmar drogs från lön. Ej medlem i Fack.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, *Rättslig reglering* Av 14§ st 2, Lagen om anställningsskydd (LAS), framgår att en arbetstagare som blivit uppsagd har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner då ledigheten avser besök på arbetsförmedlingen eller annat sätt söka arbete (se https://lagen.nu/1982:80#P14S2). Denna förmån gäller endast under uppsägningstiden. I propositionen som föranledde lagstiftningen uttalas att syftet med ifrågavarande bestämmelse var att ge arbetstagarna ekonomisk trygghet under den omställningstid som följer på en uppsägning, samt möjlighete att utnyttja tiden före anställningens upphörande till att söka nytt arbete. Vidare uttalades att dessa skäl väger extra tungt då det är arbetsgivaren som står för uppsägningen (se Prop 1981/82:71 s 101). 14 § nuvarande utformning ger också stöd för att rätt till bibehållna förmåner endast tillkommer den arbetstagare som blivit uppsagd (se Prop 1981/82:71 s 130). Vad som ska betraktas som _"skälig ledighet"_ framgår inte i nämnda förarbeten och rättsfall som tar upp problematiken lyser med sin frånvaro. Till viss ledning kan vara hur begreppet definieras i andra lagar på det arbetsrättsliga området. I Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen finns en liknande bestämmelse som dock avser en facklig förtroendemans rätt till ledighet för utförande av sitt uppdrag. Undantag från sådan rätt kan t.ex. föreligga då arbetets behöriga gång på arbetsplatsen förhindras p.g.a. ledigheten. I förtroendemannalagens förarbeten uttalas att det speciellt på mindre arbetsplatser bör kunna krävas att en noggrannare planering av när ledigheten kan förläggas företas. *Slutsats* Av det som anförts framgår att ledighet med bibehållna anställningsförmåner endast kan tillkomma en arbetstagare som blivit uppsagd av sin arbetsgivare. Vidare gäller dessa förmåner endast under uppsägningstiden. Bedömningen av om ledigheten är "skälig" eller inte torde ytterst bero på hur arbetet på arbetsplatsen påverkas av arbetstagarens bortavaro, samt hur frekvent han/hon är borta för att söka jobb. Ett eller två besök hos arbetsförmedlingen faller enligt min bedömning definitivt inom ramen för vad som utgör "skälig ledighet". En annan sak är att sådan ledighet, liksom annan ledighet, bör meddelas arbetsgivaren innan den s.a.s. tas ut. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”