FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/10/2012

Har fackförbundet en skyldighet att driva mitt mål?

Kan facket backa ur en arbetsrättslig tvist efter att ha påkallat förhandling? Jag är medlem i en fackförening och facket har för några veckor sedan påkallat till förhandling pga. en uppsägning. I förhandlingsframställan gjorde de anspråk på skadestånd och skrev att saklig grund saknades. Nu har de plötsligt backat ur och säger att "det är omöjligt att driva". 1) Kan facket plötsligt backa ur i en förhandlingsprocess (trots att det funnits/finns juridiskt lagstöd att driva ärendet) 2) Vilka skyldigheter har ett fackförbund gentemot sina medlemmar i liknande situationer (då rättsskydd för arbetstvister saknas i sv. hemförsäkringar)? 3) Kan jag kräva av facket att de står för mina advokatkostander? 4) Hjälp vad kan jag göra i denna situation?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. En av medlemsförmånerna som fackförbund (till vilka fackföreningarna inom en branch vanligen är anslutna) normalt sett erbjuder är rättshjälp i arbetsrättsliga tvister. Dvs. de driver medlemens arbetsrättsliga mål och står för kostnaderna i samband med detta. Exakt vilka medlemsförmåner du kan räkna med anges normalt i ditt medlemskap. I och med att förbundet står för kostnaderna och detta i sin tur betalas av intäckterna från medlemsavgifterna (medlemmarnas pengar) driver förbunden endast de mål där man upplever att det finns underlag för och en rimlig chans att vinna målet. Dvs. att det finns grund för att ex.vis. arbetsgivaren har begått ett misstag som kan resultera i grund för skadestånd. Att driva mål som inte kan antas ha rimlig chans att ge lön för mödan vore både processmissbruk och missbruk av medlemmarnas pengar. Förbunden har vanligen egna rutiner för hur de bedömer detta. Förbundet kan även efter att de har påkallat förhandling dra sig ur processen t.ex. p.g.a. att nya omständigheter uppenbarar sig som innebär att underlaget för ett vinnande mål tillintetgörs eller om man upptäcker att underlag inte finns i den omfattning man först bedömt, varför man inte kan driva ärendet. Om förbundet bedömer att de inte kan driva ditt mål så kommer de troligtvis inte heller stå för dina advokatkostnader om du väljer att själv driva processen. Det finns emellertid ingen lagstadgad skyldighet för fackföreningen/fackförbundet att till varje pris driva medlemmens ärende och stå för dennes rättegångskostnader. Om du är missnöjd med förbundets bedömning och arbete finns det vanligen en funktion inom förbundets egen verksamhet som innebär att du kan lämna in ett besvärsärende. Detta föranleder en objektiv intern utredning angående frågan om förbundet har handlat felaktigt, vilket kan leda till ersättning till medlemmen. Oavsett vad kan du alltid kontakta din fackförening och/eller fackförbundet för att förhöra dig om varför ditt ärende inte drivs och framföra dina synpunkter. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000