FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept30/10/2012

Underlåtenhet att sträva mot en fastighetsöverlåtelse

Ägaren till en hyresfastighet har skickat ett erbjudande till alla boende att ombilda sina bostäder till bostadsrätt. Förbehållen var två: Erbjudandet är giltigt till utgången av 2014, och en viss bestämd procedur skall följas. Proceduren är noggrant beskriven i detalj, och består i princip av två etapper: Först skall 40 % av de boende avlämna en intresseanmälan att få ett pris. Fastighetsägaren skall då avge ett pris enligt en viss beskriven procedur. Etapp två är att de boende skall acceptera priset, och köpa fastigheten av fastighetsägaren. De boende accepterade erbjudandet, dels genom att ringa till fastighetsägaren, dels genom att sätta igång med den beskrivna processen. När de boende ringde fick de anvisning på en ombildningskonsult, som de boende anlitade. Mer än 40 % av de boende hade skrivit under en intresseanmälan, och etapp ett i proceduren var därmed klar. Men några dagar innan de boende tänkte lämna in intresseanmälan så fick de meddelande om att fastigheten sålts till en extern köpare som inte har intresse av ombildning. Intresseanmälningarna togs inte emot. Detta måste vara ett brott mot ett slutet avtal – eller? Om man stämmer den ursprungliga fastighetsägaren för avtalsbrott så kan det knappast innebära att köpet går tillbaka, även om de boende får rätt. Eller? Det blir kanske fråga om skadestånd. Finns det någon rättspraxis som säger hur stort ett sådant skadestånd kan bli? Några tusenlappar, eller den reella ekonomiska förlusten för att man inte fick ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt? Nämnas bör att fastighetsägaren är Stockholms Kommun.

Lawline svarar

I och med att processen ivolverar flera steg och det krävs agerande från olika parter för att ett slutligt avtal ska komma till stånd skulle det vara svårt att säkert bedöma vad som faktiskt är bindande för parterna. Möjligen kan man se det som att fastighetsägaren har underlåtit att lämna ett anbud till de boende. Vilken skada detta orsakat är svårt att bedöma då det inte är säkert att anbudet skulle ha lett till en överlåtelse. Det finns också en risk att erbjudandet, eftersom det kräver flera ageranden för att leda till något slutgiltigt, inte anses bindande alls, det är svårt att veta utan att närmare ha sett vad som erbjudits. Någon återgång av köpet kan det inte bli tal om då den nya ägaren inte är part i avtalet. Skadestånd skulle eventuellt kunna utdömas om proceduren bedöms som bindande för kommunen, men vilken skada som de boende faktiskt lidit är oklart. Eventuellt skulle ersättning för ombildningskonsulten kunna lämnas, men någon hypotetisk skada som eventuellt uppkommer på grund av att någon ombildning inte sker skulle med all säkerhet inte ersättas. Min bedömning är att alltså att även om kommunen anses bundna av det skedda och ersättningsskyldiga skulle ersättningen bli låg.
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?