Regler kring reklam i brevinkast

FRÅGA
1. Var regleras brevinkast och hur de får användas? 2. Vem får stoppa in saker i mitt brevinkast? 3. Finns det en begränsning på vad som är tillåtet att stoppa in i ett brevinkast. 4. Är det olika regler för brevinkast, som går direkt in i lägenheten, och brevlådor? 5. Om jag skriver på min dörr att jag inte vill ha reklam, påverkar det på något sätt vad som är tillåtit att stoppa i mitt brevinkast? 6. Om jag sätter upp ett avtal där jag skriver att brevinkastet får endast användas om man accepterar avtalet. I avtalet specificerar jag begränsningar på vad brevinkastet får användas till samt vite för överträdelse av begränsningarna. Är ett sådant avtal att betrakta som giltigt och bindande?
SVAR
Hej, tack för dina frågor!

Det finns ingen särskild lag som reglerar just användandet av brevinkast eller vem som får stoppa saker i det. Däremot finns regler för marknadsföring i form av direktreklam.

Enligt marknadsföringslagen (2008:486) 21 § får en näringsidkare använda sig av direktreklam genom ditt brevinkast om du inte tydligt motsätter dig detta. Det är tillräckligt att du sätter upp en skylt med texten ”Nej tack – ingen reklam” på dörren eller brevlådan för att uppfylla tydlighetskravet. För att slippa även gratistidningar i posten ska du sätta upp en skylt med texten ”Nej tack till gratistidningar” eller liknande. Detta gäller oavsett om du har ett brevinkast på dörren eller en brevlåda.

Angående ett avtal av den typen du funderar på skulle det inte anses vara giltigt och bindande för alla som vill lämna något i ditt brevinkast. Dels kräver ett bindande avtal att det sluts mellan parterna, det är inte möjligt att skriva ett ensidigt avtal som binder vem som helst som råkar läsa det. Enligt postlagen (2010:1045) och postförordningen (2010:1049) är dessutom företag som bedriver postverksamhet skyldiga att leverera postförsändelser, och ett sådant avtal skulle kunna stå i strid med dessa regler. Däremot är det fullt möjligt att du sluter ett liknande avtal med ett visst företag.
Weronica Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll