FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/10/2012

Konsekvenserna av att köparen undersöker varan före köpet

Hej! Jag sålde igår ett objektiv via blocket för 1000kr. Köparen var hemma hos mig och provade det i sin egen kamera och då visade sig att objektivet och kameran inte riktigt "kom överens" och det kom upp felmeddelande på köparens kamera. Han ansågs sig ha fått rätt på felet och köpte objektivet. Idag har jag fått mail om att det inte riktigt fungerar och han undrar hur vi ska gå vidare. Objektivet fungerar bra på min kamera och jag har aldrig upplevt några problem med det. Som jag tolkar köplagen har jag ingen skyldighet att ta tillbaka objektivet eftersom felet visade sig igår när han var här och provade det, hur är det egentligen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som du redan utgått ifrån är det mycket riktigt så att köplagen blir tillämplig i en situation som denna. Detta framgår av 1 § 1 st. köplagen (se lagtexten https://lagen.nu/1990:931) vilken stadgar att lagen gäller vid köp av lös egendom (till vilket en kamera räknas). Konsumentköplagen tillämpas inte mellan privatpersoner, se 1 § konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932).

Enligt 3 § köplagen är lagens bestämmelser dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort. Såväl skriftliga som muntliga avtal som avviker från lagens bestämmelser sätter köplagens bestämmelser ur spel. Detta innebär att eventuella skriftliga eller muntliga löften från din sida som avviker från köplagens bestämmelser gäller i stället för lagens bestämmelser. Om du t.ex. lovat att ta tillbaka objektivet och lämna tillbaka pengarna om objektivet senare skulle visa sig inte passa ihop med köparens kamera, är du bunden av detta löfte. Av din fråga framgår emellertid inte att du skulle ha avgett något sådant löfte varför jag i det följande utgår ifrån att köplagen gäller fullt ut.

Frågor om fel i vara behandlas i 17-21 §§ köplagen. I 20 § 2 st. köplagen stadgas att om köparen före köpet har undersökt varan, får denne inte såsom fel åberopa vad denne borde ha märkt vid undersökningen. Detta innebär också att sådant som faktiskt märkts vid undersökningen inte senare kan åberopas som fel i varan. Eftersom köparen gjorts uppmärksam på objektivets eventuella inkompatibilitet med kameran redan innan köpet genomfördes torde han inte kunna åberopa detta som något fel i varan. Detta i sin tur innebär att han inte har någon rättslig grund för att t.ex. häva köpet.

Vänliga hälsningar,

 

Catarina Cali

Catarina CaliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo