Värdering av förlorad sak

Jag har lämnat in en klänning på kem tvätt. Den har försvunnit och man är beredd på att ersätt mig för den. Jag köpte den får två år sedan med 70% rabatt. Jag har använt den 3 gånger. Är jag berättigad till ersättning för nypris dvs 100% eller för 30% som jag de facto betalade. Ska jag köpa en ny får jag vara beredd på att erlägga 100 %.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår dig är tvätten beredd att frivilligt ersätta den borttappade klänningen. Eftersom det i så fall blir fråga om en frivillig överenskommelse står det i princip er fritt att bestämma hur klänningen skall värderas. I denna förhandling kan det dock vara värdefullt för dig att veta vad du har rätt till enligt lag. Eftersom försvinnande skedde i samband med ett avtal om en tjänst (de skulle tvätta klänningen men gjorde fel...) är konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § Konsumenttjänstlagen (KtjL). Enligt 31 § st. 4 KtjL är näringsidkaren skyldig att vid fel även ersätta skador på föremålet för tjänsten (din klänning), med undantag för s.k. force majeure-situationer vilka är mycket ovanliga (dvs. då felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit). På denna grund har du alltså rätt till ersättning för klänningen. Även borttappade föremål räknas nämligen som sakskador. Hur denna ersättning skall beräknas bestäms inte i KtjL utan enligt skadeståndslagen 5:7 (prop 1984/85:110 s 277). Enligt denna paragraf är du, i situationer som denna, berättigad till full ersättning för _sakens värde_. Detta värde kan bestämmas på olika sätt. Vanligen diskuteras antingen återanskaffningsvärdet, bruksvärdet eller marknadsvärde (försäljningsvärdet). Huvudregeln är idag att det är återanskaffningsvärdet som ersätts (den kostnad det skulle medföra att införskaffa en likvärdig produkt). Nedsättning av värdet pga föremålets ålder och bruk görs med försiktighet (se NJA 2011 s. 576). Notera alltså att (i) du med största sannolikhet har rätt till ersättning för klänningen enligt konsumenttjänstlagen och (ii) att de vanliga värderingsprinciperna som används för att beräkna skadeståndet inte fäster avgörande vikt vid inköpspriset. Du kan alltså i en förhandling som denna rimligen kräva mer än inköpspriset. Mvh Mattias Konsumenttjänstlagen finns på https://lagen.nu/1985:716 Skadeståndslagen finns på https://lagen.nu/1972:207
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000