Besittningsrätt till bostad - uppsägning

Hej! Mina föräldrar har ett flerfamiljshus med 3 lägenheter och de bor i den en av dem. De vill säga upp en av hyresgästerna för att jag som dotter skall kunna flytta in. Hyresgästen har inte bott där på 2 år utan hyr ut i 2:a hand och bor själv i en villa som hon äger. Hon har varit sen med hyran vid flera tillfällen. Har hon besittningsrätt eller kan hon sägas upp så jag kan flytta in?

Lawline svarar

Hej, hyresgästen som har förstahandskontraktet har fullt ansvar för lägenheten gentemot ägaren av fastigheten. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan således förstahandshyresgästen bli uppsagd. Besittningsrätt till en bostad innebär att hyresgästen inte utan vidare kan sägas upp utan hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet om fastighetsägaren skulle vilja säga upp detta. Det finns dock vissa grunder som bryter besittningsrätten. Som exempel kan nämnas störningar eller upprepade betalningsförsummelser (se https://lagen.nu/1970:994#A1, 12 kap. 46 §). Om hyresgästen inte godkänner uppsägningen ska tvisten hänskjutas till hyresnämnden som då har att avgöra huruvida en besittningsbrytande grund föreligger (se 12 kap 49 §). Nämnas kan också att en uppsägning måste ske skriftligen (se 12 kap. 8 §) och att uppsägningstiden är tre månader (12 kap. 4§). Dina föräldrar har således en möjlighet att säga upp hyresgästen på den grunden att hon vid upprepade tillfällen inte har betalat hyran i tid. Det är sedan upp till hyresnämnden att avgöra huruvida detta är att anse som tillräckligt för uppsägning. Jag skulle rekommendera er att kontakta hyresnämnden i er kommun om ni undrar något ytterligare. Lycka till!
Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning