FrågaAVTALSRÄTTGåva27/10/2012

Fråga om ett lån kan bli en gåva genom gåvobrev

Jag har lånad ut ett stort belopp pengar till min dotter i februari 2010 via internetbank. Går det att omvandla lånet till en gåva genom ett gåvobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Du kan omvandla lånet till en gåva genom gåvobrev. Du måste dock se till så att kriterierna för att gåvan skall anses fullbordad enligt gåvolagen (https://lagen.nu/1936:83) är uppfyllda. För att en gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel ska bli fullbordad krävs att givaren inte behåller rätten att disponera över det som givits bort. Om givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande givaren. Tänk också på att gåva till bröstarvinge anses vanligen som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. När arvet sedan ska fördelas avräknas gåvan enligt vissa regler. Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare