FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB24/10/2012

Anmäld för brott

I veckan var jag på ett dansgolv. Det var trångt och mycket folk. Jag blir inknuffad i en kille med kryckor. Han blir arg och det blir muntligt tjafs. I och med detta vill jag därifrån och gör plats. Jag har inte knuffat honom men kan ha tacklat honom med axeln när jag går. Han trillar i alla fall när jag har gått och i fallet slår han ut tanden på en tjej med kryckan. När polisen visiterar mig hittar de en hagelpatron i fickan. Jag är anmäld för misshandel, vållande till personskada och vapenbrott. Vad kan jag göra och låter detta rimligt?

Lawline svarar

Hejsan! Att du är anmäld innebär att en förundersökning kommer att startas där de tar ställning till om du är misstänkt för brottet, dvs om de tror att bevisningen är tillräcklig. Om så är fallet kommer du kanske ha rätt till en offentlig försvarare, detta baseras dock på brottets svårighetsgrad nämligen om det finns risk för allvarligare straff än böter eller villkorlig dom. Om du hamnar i denna situation och vill ha en offentlig försvarare vänder du dig till åklagaren alternativt domstolen. Du undrar om det verkar rimligt, och det är svårt att svara på. Kanske. Detta skulle ev bara kunna ses som en olyckshändelse. Jag kommer att gå igenom vad som krävs för att du ska dömas för respektive brott. Till att börja med måste det vara ställt utom allt rimligt tvivel att du är skyldig. Det är domstolen som gör denna bedömning, och både din och motpartens historia kommer att ligga till grund för beslutet. Till att börja med krävs för att dömas till misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken att du har tillfogat annan person exempelvis kroppsskada eller smärta. För att anses som skyldig krävs att du har haft ett uppsåt, dvs en typ av avsikt att skada personen i fråga. Att du ska ha haft uppsåt att slå ut en tredje persons tand känns mot bakgrund av uppgifterna i frågan orimligt. Vad gäller vållande till personskada krävs inte uppsåt, utan istället oaktsamhet. Man kan då fråga sig om du borde insett konsekvensen av ditt handlande. Detta blir en svårare bedömningsfråga. Om man tacklar en person med kryckor borde man inse att denna personen kommer att tappa balansen och att detta kan få icke önskvärda följder. I detta fall kan dock utfallet bli så att den så kallade kausalkedjan är för lång. Dvs du borde kanske insett att personen med kryckorna skulle kommit till skada, inte en tredje person. För att kunna dömas till detta brott krävs dessutom att skadan inte är att anse som ringa. Vad till sist gäller vapenbrottet gäller enligt Vapenlagen att vissa typer av innehav, användande osv av skjutvapen och ammunition är förbjudet och kan straffas. Märk dock att hagel och andra massiva kulor är undantagna från lagens tillämpningsområde enligt 7 § (a). Hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?