Arvsavstående

Kan jag avstå del av arv? Tre personer har nu tillsammans en fritidsfastighet, jag kommer att ärva en av dessa personer, jag vill inte ärva en del av fastigheten. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Om du inte vill ärva en del i fastigheten kan du välja att avsäga dig din rätt till arv eller att överlåta din andel på annan person. Arvsavstående när arvlåtaren är vid liv skall göras hos denne, vilket regleras i 17 kap 2 § ärvdabalken (ÄB). Det finns dock inte reglerat vad som gäller när arvlåtaren är avliden, men man kan läsa om Skatteverkets ställningstagande i frågan på: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13165531805111.5.5c13cb6b1198121ee8580001442.html. Enligt Skatteverket bör en avsägelse av arv beaktas trots att det sker efter arvlåtarens död. Om du avsäger dig din din rätt till arv kommer denna andel av fastigheten att fördelas mellan övriga dödsbodelägare. Arvsavstående kan lämnas in som en bilaga tillsammans med bouppteckningen som skickas in till Skatteverket. Med vänlig hälsning
Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo