Har jag betalt i tid om jag gör överföringen på förfallodagen?

Vid betalning till utlandet eller i annan valuta inom Sverige håller banken pengarna i ca 2 dagar innan de bokförs på mottagarens konto. Jag betalar på förfallodagen och pengarna dras från mitt konto, men kommer in på mottagarens konto först 2 dagar senare. Har jag då betalat i tid eller har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta? Har jag som köpare skyldighet att fullgöra så att betalningen är säljaren tillgodo på förfallodagen?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Detta rör sig om två skilda avtalsfrågor, en mellan dig och din bank och en mellan dig och säljaren. Enligt lagen om betaltjänster 5 kap. 18 § gäller i grunden att det belopp du för över via din bank ska nå mottagarens konto senast vid slutet av nästföljande bankdag. Detta förutsatt att tidpunkten då du registrerar överföringen är en bankdag för din bank. Om du och din bank har avtalat om en annan tidpunkt då det överförda beloppet ska nå mottagarens konto gäller enligt samma lag 5 kap. 17 § den tiden istället. Tidpunkten får inte vara senare än fyra bankdagar efter det att du registrerat överföringen, fortfarande förutsatt att detta är gjort på en bankdag. I villkoren som gäller för avtalet mellan dig och din bank framgår det inom vilken tid ett belopp du överför ska nå mottagarens konto. Som köpare har du skyldighet att betala inom den tid du avtalat med säljaren. Enligt konsumentköplagen 38 § är du i dröjsmål om priset inte betalas i rätt tid, senast på förfallodagen, och detta inte beror på säljaren. I ditt fall beror dröjsmålet på att det tar ett visst antal bankdagar för en överföring att nå mottagaren, något som antagligen regleras i avtalet mellan dig och din bank. Säljaren har då rätt att debitera dröjsmålsränta.
Weronica NordinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo