Samägd fastighet

vi äger en fastighet 50/50 ena parten bor på fastigheten vem betalar vad

Lawline svarar

Hej och tack för din fraga. Det är lagen om om samäganderätt som reglerar förhallandena kring en gemensamt ägd fastighet. I 15 § regleras att kostnader ska fördelas jämt mellan delägarna i förhallande till var och ens andel i egendomen. Lagen stadgar vidare att förfogande av fastigheten eller vidtagande av atgärder i fastighetens förvaltning kräver samtliga delägares samtycke. Akuta atgärder far dock vidtas under vissa omständigheter, t ex om en delägare pa grund av sjukdom, franvaro eller annan orsak är ur stand att delta i atgärden. Det gar ocksa bra för delägarna att upprätta ett avtal genom vilket men reglerar en annan fördelning av kostnaderna. Du kan läsa mer här: http://lagen.nu/1904:48_s.1 . Vänligen Ester Sandgren
Ester SandgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”