FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 14/10/2012

Oskäligt lång Uppsägninstid?

I mitt förra anställningsavtal framkom att jag hade 3 mån uppsägningstid och arbetsgivarens uppsägningstider följer 11§ LAS. När jag sa upp mig fick jag inte sluta tidigare, utan arbetsgivaren vidhöll 3 mån för min del, i relation till arbetsgivarens 1 mån känns det oskäligt. Det slutade i att jag fick sluta efter 1,5mån. Det känns ändå som jag borde fått sluta efter 1mån. Finns ej kollektivavtal. Bröt mig förre arbetsgivare mot 11§ LAS? Är inte arbetsgivaren den "starke" parten? Är detta prövat i AD?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Den utgångspunkt som låg bakom lagstiftarens utformning av 11 § i lagen om anställningsskydd (LAS) var att arbetstagare som blev uppsagda genom uppsägningstiden skulle få tid och möjlighet att försöka hitta ett nytt arbete. Uppsägningstiden som stadgas i 11 § LAS gäller dock allt endast för uppsägning från arbetsgivarens sida. Då det istället är arbetstagaren som säger upp sig är det anställningsavtalets bestämmelser om uppsägningstid som gäller. Bedömningen av om en viss uppsägningstid skulle kunna vara att betrakta som oskälig är mycket beroende på vilken typ av position och bransch som anställningen gäller, eller m.a.o. hur lätt det generellt är för arbetsgivaren att hitta en ersättare inom uppsägningstiden. Att en uppsägningstid då uppsägning skett på arbetstagares initiativ är längre än då den skett på arbetsgivarens initiativ torde inte vara tillräckligt för att anse uppsägningstiden oskälig. Detta beror på att det är olika syften bakom regleringen beroende på vem som står för uppsägningen. Lagstiftaren har uppenbarligen ansett att det är mer skyddsvärt att lagstifta om en minsta uppsägningstid då arbetsgivaren står för uppsägningen, än att lagstifta om en längsta uppsägningstid som en arbetstagare måste jobba kvar då denne sagt upp sig. Jag kan inte finna några AD-domar som behandlar problematiken. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000