FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet14/10/2012

Hur gör jag för att bli delägare i fastighet?

Min sambo vill göra mej till delägare på en fastighet som är tax till 1,3 milj och har lån på 800.000 :- jag skulle då ochså överta halva lånen. Han köpte de för 900.000:- hur skulle man göra detta bäst ? Vad skulle det kosta ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! För att du ska kunna bli delägare till fastigheten krävs att en del av denna överlåts till dig. Detta kan ske antingen genom köp eller gåva. Det finns särskilda krav när det gäller köp och gåva av fastighet. Jordabalkens formkrav för köp av fast egendom måste uppfyllas, se Jordabalken 4:1 och 4:29 (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). En skriftlig överlåtelsehandling krävs, där en överlåtelseförklaring avseende fastigheten (med fastighetsbeteckning) skall ingå och köpeskillingen ska anges. Handlingen ska skrivas under av både köparen/mottagaren av gåvan och av säljaren/givaren. Vid gåva utgår naturligtvis inte någon köpeskilling. Ska överlåtelsen däremot ske i form av köp, eller övertagande av en del av lånet, vilket likställs med köp, skrivs den aktuella köpeskillingen in i överlåtelsehandlingen. Om du tar över en del av lånet som hänförs till fastigheten ses det som att det ingår i köpeskillingen. För att sedan även du ska stå som registrerad ägare måste du ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten, d.v.s. Lantmäteriet. Detta kostar ca 850 Kr. Slutligen bör också nämnas att det är möjligt att kapitalvinstskatt kommer att utgå på den del av fastigheten som överlåts (dock ej vid gåva). För att skatt skall utgå krävs dock att delen av fastigheten säljs för mer pengar än vad den köptes för. Vinsten beskattas med 22/30. Länk till lantmäteriets hemsida: http://lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=15368 Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000