Försäljning på offentlig auktion av samägd fastigheten

Mitt ex och jag delar en bostadsrätt 50/50. Jag är den enda som har råd att köpa ut den andra parten men hon vill inte gå med på det utan hellre sälja vilket jag inte vill. Vad kommer troligtvis hända och kommer jag bli tvungen att sälja iallafall med hennes stöd från Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt 6 §?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Av 1 § samäganderättslagen framgår att lagen är direkt tillämplig på egendomsslaget fastigheter. Samäganderättslagen är dock huvudsakligen dispositiv, vilket innebär att delägarna kan åsidosätta samäganderättslagens regler genom ett avtal. Har inte detta gjorts regleras samägandeförhållandet genom samäganderättslagen. Jag utgår ifrån – eftersom du inte nämner något annat i din fråga – att ni inte har reglerat någonting själva och därmed att samäganderättslagen fullt ut är tillämplig. Detta medför att din före detta maka med stöd av 6 § samäganderättslagen kan ansöka om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000