FrågaAVTALSRÄTTGåva12/10/2012

Skatteplikt för återkommande penninggåvor och upprättande av gåvobrev

Hej, Min ex make betalar mig en summa pengar på 25000,- varje månad. Det är en gåva från honom. Är det Skattepliktigt? Bör vi upprätta ett gåvobrev? Tacksam på förhand.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är sedan utgången av 2004 upphävd och förvärv genom gåva utgör därmed ingen skattepliktig inkomst, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Dock är s.k. remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som grundas på att gåvotagaren gjort någon typ av insats för givaren som denne vill belöna, skattepliktiga. Att dra en gräns mellan rena gåvor och remuneratoriska gåvor är inte helt lätt, men en ren gåva kännetecknas av en frivillig förmögenhetsöverföring som gåvogivaren utför med gåvoavsikt till gåvotagaren. Utan att veta de bakomliggande förhållandena till de månatliga inbetalningar du uppbär från din för detta make kan jag inte besvara huruvida gåvorna ska ses som rena gåvor eller remuneratoriska. Närståendeförhållanden talar dock vanligtvis för att det handlar om rena gåvor. De belopp som du månatligen uppbär är därför med största sannolikhet inte skattepliktiga. Jag kommer i mitt fortsatta svar att utgå från att det handlar om en ren gåva, vilket gör lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) tillämplig. En utfästelse om gåva av lös egendom, till vilket pengar räknas, är enligt 1 § första stycket gåvolagen utan verkan om gåvan inte har fullbordats. Detta gäller dock inte om utfästelsen görs i skuldebrev eller annan urkund, dvs. gåvobrev, som gåvotagaren fått till sig överlämnad, eller om omständigheterna vid utfästelsens tillkomst var sådana att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. En gåva som inte har fullbordats är alltid ogiltig gentemot givarens borgenärer, vilket framgår av 1 § andra stycket gåvolagen. För att en gåva ska vara giltig krävs egentligen enbart att den fullbordas, dvs. att gåvotagaren får gåvan i sin besittning. Ett gåvobrev utgör i princip enbart ett bevis på att det som mottagaren erhållit har varit en gåva. Ni kan alltså själva välja om ni vill upprätta gåvobrev eller inte. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning