Skälig tid vid reparation av felaktig vara enligt konsumentköplagen

2012-10-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Min fråga rör vad som gäller vid reklamation av en vara sett ur säljarens perspektiv. Enligt 26§ KkL ska ett avhjälpande ske ”inom skälig tid efter det att köparen ställde sitt krav”. Omständigheterna är i princip desamma som i ett annat ärende ni behandlat (http://lawline.se/answers/13762) men sett ur säljarens ögon. Frågan är: Innebär skälig tid alltid ”inom ett par dagar” eller finns det undantagsfall då reparationen av varan tar längre tid på grund av att företaget som utför reparationen tar tid på sig? Kunden motsatte sig att varan skulle på reklamation utan ville ha pengarna tillbaka i samma stund som varan lämnades in, vilket man inte vill ge utan att först ha undersökt varan, för att se hur felet orsakats. Svarar säljaren, exempelvis en elektronikaffär, för att t.ex. Apple skulle ta oerhört(oskäligt?) lång tid på sig att reparera en vara? Bara leveransen till reparationen kan ju ibland ta ”ett par dagar”. Till det bör sägas att företaget i fråga kräver att produkten skickas till deras servicecenter. Många frågor, ytterst tacksam för svar. Med vänlig hälsning Gustaf
SVAR
Hej Gustaf,Reparationen ska genomföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Omständigheter som köparens behov av varan samt varans art är vägledande för vad som är inom rimlig tid och väsentlig olägenhet för köparen. Enligt fall från Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har säljaren högst två försök att reparera en vara. Om reparationen blir en väsentlig omständighet för köparen, kan det lösas genom att köparen får ett låneexemplar i väntan på att reparationen ska bli färdig. Kvarstår felet efter två reparationsförsök kan felet ge kunden rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumentköplagen (här). Vad gäller datorer (och teknisk komplicerade produkter i allmänhet) anses det som acceptabelt med en reparationstid på upp till tre veckor enligt praxis från ARN. Lämnar säljaren ut en lånedator medan reparations pågår kan längre reparationstid vara godtagbart. Ni har alltså längre tid på er än ett ”par dagar” att reparera datorn. /Ingrid
Ingrid Faxing
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82781)