FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/11/2006

Nekad inträde i bostadsrättsförening p g a gammal skuld

Jag förvägras att bli medlem i den bostadsrättsförening, som jag tillsammans med min hustru bor i p.g.a att det vid inträdesansökan framkom att jag var upptagen i kronofogdemyndighetens register 2003 gällande en skattetvist i Tyskland. Skulden som jag hade med den tyska myndigheten är sedan våren 2005 reglerad men trots detta förvägras jag inträde i föreningen.

Lawline svarar

Hej! I 2 kap 1 § bostadsrättslagen framgår att beslut om medlemskap fattas av bostadsrättsföreningens styrelse utifrån vad som står i föreningens stadgar. Vissa villkor är dock ogiltiga enligt 2 § samma kapitel. Man får i stadgarna t ex inte ställa krav på visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet. Vidare stadgas att villkoren inte på något annat sätt får vara oskäliga mot den som vill bli medlem. Med tanke på redogörelsen ovan, och utifrån informationen i frågan, verkar det tveksamt om styrelsen skulle kunna neka till medlemsskap enbart p g a en skuld som inte längre är aktuell. För att få styrelsens beslut överprövat kan du ansöka om detta hos hyresnämnden. Enligt 2 kap 10 § ska ansökan vara hyresnämnden tillhanda senast en månad efter att styrelsens beslut delgivits dig. Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten, se 11 kap 3 §. Relevant lagtext hittar du http://lagen.nu/1991:614 Mvh,
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000