FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/10/2012

Felbedömning: Före eller efter köpet?

Hej! Jag sålde en bil för lite mer än en vecka sen -99a 21800mil för 21500:- som jag ägt i 1 månad, såldes pga av arbetslös och utlandssemester Ca 5-6 dagar efteråt ringer köparen och säger att bilen inte går att köra längre pågrund utav att topplockspackningen är trasig och hävdar att detta varit redan före bilköpet. Att tillägga har jag aldrig haft några problem med motorn eller märkt detta på något vis och har sålt bilet med gott samvete. Köparen lämnar sedan in bilen på verkstad där dom hittar ett hål i expansionskärlet(säger hon) vilket tydligen ska vara för att "dölja" fel genom att släppa ut tryck. Köparen kräver att jag ska hjälpa till att betala felet, först 5000:- sen gick hon ner till 3000:- jag har erbjudit 1500 för att slippa allt besvär men det var inte nog mycket. Jag vill absolut inte betala något mer då jag inte ser min skyldighet i detta då jag sålt bilen i fungerande skick. Finns det stor risk att hon får rätt i domstolen? Kan hon hävda att detta är mitt fel? Om nu detta hålet funnits så måste det varit när jag också köpte den, och det var på en bilfirma om det kan göra någon skillnad. Och en slutgiltig fråga är, som jag skrev så ska jag utomlands och kan bli borta 3 månader kanske mer. Brukar tvisten skjutas upp eller avverkas den i min frånvaro? Hur lång tid brukar det ta innan man får komma till domstol från det att anmälan har kommit in?

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Eftersom att du har sålt bilen som privatperson tillämpas i detta fall köplagen (1990:931) (1). *Vi börjar med din fråga angående om din köpare kan få rätt i domstol vad gäller topplockspackningen.* Huvudregeln är att bilen skall stämma överens om vad ni har avtalat (2). Jag vet inte vad ni har kommit överens om i samband med köpet och det blir därför svårt att besvara just denna fråga. Om svar inte kan sökas i ert köpavtal skall bilen vara ägnad för det ändamål en bil av samma slag i allmänhet används till (3). Frågan är då om bilar av samma slag (modell, miltal och pris) brukar ha denna typ av fel. Detta kan jag ingenting om men bilen är i sig ingen skrothög utan det ligger i varans (i detta fall bilens) natur att den fungerar och går att köra med. Om det är så att köparen haft fog att tro att topplockspackningen var hel är bilen behäftad med fel (4). Således måst det anses att om topplockspackningen var trasig NÄR köparen tog hand om bilen är detta ett fel du är skyldig att avhjälpa(5). Den juridiska knäcken ligger alltså i om topplockspackningen var trasig *när* du sålde bilen till köparen. Fanns detta fel inte då utan har uppkommit *efter* det att köparen tog hand om bilen kan du likväl vara skyldig att avhjälpa felet (se punkt 5) om felet beror på ett avtalsbrott från din sida. Här måste man således reda ut vad ni har kommit överens om. Vad har du lovat? I dessa avseenden kan du alltså hållas ansvarig för de fel som uppkommit. Däremot gäller, utöver detta, att om köparen av din bil har undersökt bilen *före* köpet och felet var av sådan beskaffenhet att felet borde ha upptäckts vid undersökningen kan köparen inte åberopa detta som fel i vara (6). Du måste således tänka tillbaka: Undersökte din köpare varan på ett sådant sätt att denne borde ha märkt felet eller har köparen underlåtit att följa din instruktion om att undersöka varan? Samma sak gäller vad angår hålet i expansionskärlet. Min bedömning, utifrån de omständigheter du presenterat, är att köparen kan nå framgång med talan i domstol. Ditt fokus skall alltså ligga på om köparen undersökte varan och borde ha märkt felet samt vad ni sagt om bilen innan köpet. Domstolsprocessen Handläggningstiderna på tingsrätterna varierar. Du kan riskera att drabbas av tredskodom (7). En sådan dom innebär att köparens yrkande vinner bifall om det är så att du inte. (1) se 4§ köplagen (2) se 17§ 1st köplagen (3) se 17§ 1st 1p köplagen (4) se 17§ 2st köplagen (5) se 21§ köplagen & 30§ köplagen (6) se 20§ 1-2st köplagen (7) se 42 kap. 12§ rättegångsbalken *Allt gott!* Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare