Saklig grund vid uppsägning av visstidsanställning i förtid

ARBETSRÄTT & AVTALSRÄTT: Besked om "Uppsägning pga. arbetsbrist" i förtid av en visstidsanställning på ett bemanningsföretag med kollektivavtal (=Bemanningsavtalet). I mitt anställningsavtal står bl.a. följande tillägg/ändringar: - "Ömsesidig uppsägning om 1 månad tillämpas" - "För övrigt tillämpas villkoren i Bemanningsavtalet" FRÅGOR: 1)Gäller LAS 7§ även visstidsanställningar som kan sägas upp i förtid nuförtiden? 2) Fastän 7 § i LAS är tvingande (ej dispositiv) kan AG säga upp mig fastän "saklig grund" saknas? Jag har ju ingen provanställning (utan visstid)? 3) Om man får ett besked från AG om "uppsägning pga arbetsbrist" med möjlighet i beskedet att "yrka på ogiltig uppsägning" är det väl ett "konkludent handlande" att avtalet även innebär att det krävs "saklig grund" ?

Lawline svarar

1) En arbetsgivare kan avsluta en visstidsanställning i förtid om han särskilt har förbehållit sig den rätten, vilket din arbetsgivare tycks ha gjort i anställningsavtalet. Man gör i sådana fall ingen skillnad mellan uppsägning av tillsvidareanställning och visstidsanställning – det krävs saklig grund. 2) Som sagt så måste arbetsgivaren ha saklig grund för att säga upp en visstidsanställning i förtid. Det är dock endast vid uppsägning _i förtid_ som kravet på sakligt grund gäller. När tiden för visstidsanställningen löper ut står det arbetsgivaren fritt att välja om han vill förlänga arbetstagarens anställning (som dock får uppgå till max två år, därefter går anställningen övergå i en tillsvidareanställning) eller låta arbetstagarens tid på arbetet vara över. Om arbetstagaren inte vill förlänga arbetstagarens tjänst, måste han meddela detta minst en månad innan anställningen enligt avtalet upphör att gälla (med undantag om anställningen är kortare än 12 månader, då inget meddelande behövs). I dessa fall, när uppsägning ska upphöra vid anställningstidens utgång, gäller inte kravet på saklig grund. Detta ses nämligen inte som en uppsägning utan som att anställningstiden helt enkelt löper ut. 3) Arbetsbrist är en omständighet som gör en uppsägning sakligt grundad. Som regel ska arbetsgivarens hänvisning till arbetsbrist inte ifrågasättas utan regelverket bygger på att man anser att arbetsgivaren är den som bäst känner till verksamheten och dess lönsamhet. Anser arbetsgivaren att arbetsbrist föreligger godtar man detta påstående. Den enda situation då ett påstående om arbetsbrist kan komma att ifrågasättas av rätten är om det finns omständigheter som tyder på att den faktiska anledningen till uppsägning var personliga skäl och inte arbetsbrist. Detta kallas för fingerad arbetsbrist. Om det kan bevisas att arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren pga personliga skäl trots att han hänvisat till arbetsbrist, prövar man om saklig grund funnits för uppsägning pga personliga skäl. Om det inte finna anledning att misstänka fingerad culpa gäller dock att en arbetsgivares uppsägning pga arbetsbrist är sakligt grundad.
Louise BjartellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”