FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/10/2012

Skyldighet att iaktta uppsägningstid?

Hej, En vän blev uppsagd pga arbetsbrist för ca 1 månad sedan, och har en månad kvar på sin uppsägningstid. Hen är erbjuden nytt jobb förutsatt att hen kan börja omgående, men nuvarande arbetsgivare insisterar på att hen går kvar uppsägningstiden ut. Är det rätt att kräva detta, eller bör hen få påbörja sin nya anställning?

Lawline svarar

Hej! Regler om uppsägning och uppsägningstid återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden regleras i 11§ LAS. En anställd som väljer att sluta innan uppsägningstiden är över gör sig skyldig till ett avtalsbrott, såvida inte den anställde och dennes arbetsgivare avtalat om att den anställde kan göra detta. När den anställde inte iakttar uppsägningstiden har arbetsgivaren rätt till skadestånd, vilket framgår av 38§ LAS. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,
okänd okändRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000