Samägares rättsliga möjligheter att förfoga över det samfällda godset utan annan samägares samtycke

Om 3 syskon har fått ärva en sommarstuga kan då 2 av syskonen hyra ut den 1 2 hele somrar utan avtal med dem 3 partern

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Om annat inte har avtalats mellan syskonen är de samägare till fastigheten enligt samäganderättslagen. Jämlikt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över det samfällda godset. Det är endast åtgärder som krävs för det samfällda godsets bevarande och som inte tål uppskov som får företas utan tillstånd från en delägare. De båda syskonen är därmed rättsligt förhindrad att hyra ut fastigheten utan det tredje syskonets samtycke i frågan. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000