Bevisning vid rattfylleri

2012-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej Kan en person åka dit för rattfylla när det finns varken blodprov eller utandningsprov, personen blev ej tagen på plats? Kan åklagaren bevisa att den som kört var berusad när inge prover finns.
SVAR
Hej.

I en rättegång om rattfylleri är det åklagaren som har bevisbördan för att den åtalade verkligen har varit alkoholpåverkad. För en fällande dom krävs att åklagaren gör det ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade har kört rattfull. Utan utandningsprov eller blodprov blir det mycket svårt för åklagaren uppfylla sin bevisbörda. Det finns dock inget uttryckligt krav på utandningsprov eller blodprov för en fällande dom.

Vänliga hälsningar,
Sofia Linder

Sofia Linder
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)