FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/09/2012

Fel i vara och reklamationsfrist

Hej, Jag sålde en bil i April. 2002:a 12000 mil. Har haft bilen i nästan tre år, har gått som en klocka och var välservad vid försäljningen. Nya ägaren upptäckte i början av juni att bilen var slö och orkeslös. Nya ägaren lämnade in den på verkstad där de konstaterade att det var skräp i tanken och åtgärdade felet. Påfyllnadsröret var vid den tiden tätt. I aug 200mil senare återkom problemet och bilen togs till verkstad där de rekomenderade fortsatt felsökning. Nya ägaren avstod från detta och körde 100 mil och bilen stannade i början av sept. nu är bilen åter på verkstad och de hittade nu hål i påfyllnadsröret. Nya ägaren kontaktade mig i mitten på sept och hävdade dolt fel på grund av skräpet i tanken och att detta var mitt fel. Hur ser ni på saken, kan Nya ägaren hävda dolt fel och kräva ersättning för den första reparationen tre månader efter att hon själv valt att reparera bilen och godtagit verkstadens utlåtande att den nu var ok? Trots att jag inte blivit kontaktad och fått chans att "välja verkstad/avhjälpa felet"?

Lawline svarar

Hej! När en privatperson säljer en bil till en annan privatperson så är köplagen tillämplig. Det nämns ingenting om att du skulle ha sålt bilen i en verksamhet så jag utgår därför ifrån att du sålt bilen som privatperson. Såsom jag förstår din fråga så vill köparen kräva dig för den första reparationen av bilen, det vill säga den där skräp hittades i tanken. Först är det viktigt att se till vad som ligger bakom reparationen, om det skulle kunna anses vara ett fel i juridisk mening. I köplagen återfinns flera punkter som beskriver när ett fel föreligger, men utifrån uppgifterna i din fråga så finns det främst bara ett möjligt fel som skulle kunna tänkas vara aktuellt. Det är om bilen är sämre än vad köparen kunnat räkna med. Då tar man hänsyn till bilens årsmodell, milantal, priset vid köpet, skadans kostnad och bilens övriga skick. Om bilen är sämre än vad köparen kunnat trott utifrån köpets omständigheter så kan ett fel anses föreligga. Eftersom jag varken vet för vilket pris du sålde bilen eller vad reparationskostnaden låg på så är det svårt att avgöra om skräpet i tanken skulle tänkas kunna utgöra ett fel. Det är även vanligt att bilar säljs i befintligt skick, vilket innebär att säljaren reseverar sig för bilens skick. Har bilen i detta fallet sålts med ett sådant förbehåll, så innebär det att det gör det svårare för köparen att hävda att ett fel föreligger. Om det kan fastställas att det föreligger ett fel så måste man sedan se till när felet uppkom. För att du som säljare ska vara skyldig att ersätta reparationen så krävs att skräpet i tanken fanns redan vid köpet eller att omständigheterna med bilen som gjorde att skräp kunde komma in i tanken fanns vid köpet. Det som är av betydelse är alltså att det som orsakade reparationen fanns redan när du hade bilen. Det är köparen som ska visa att det är övervägande sannolikt att felet funnits vid köpet. Kan köparen inte göra detta så föreligger ingen skyldighet för dig att ersätta reparationen. Köparen reklamerade först tre månader efter det att reparationen företogs och enligt köplagen så ska reklamationen ske inom skälig tid. Det finns ingen bestämd reklamationsfrist, men hänsyn tas exempelvis till om köparen är privatperson eller näringsidkare. Tre månader är dock antagligen att anses som försent. Vad gäller din rätt att avhjälpa som du är inne på så har du alldeles riktigt rätt att avhjälpa felet i första hand. Köparen får själv avhjälpa och kräva ersättning om säljaren inte avhjälper eller om det är brådskande att avhjälpa. Köparen borde ha reklamerat först till dig, innan avhjälpandet skedde eller i varje fall i anslutning till denna i det fallet att reparationen kan anses varit brådskande. Sammanfattningsvis så kan man säga att det är svårt att avgöra om ett fel föreligger samt när detta sådana fall skulle tänkas uppkommit (verkstaden kan dock tänkas ha mer sakkunskap i detta ämne). Att köparen reklamerade först tre månader efter att hon själv avhjälpt felet kan innebära att hon inte har rätt att kräva ersättning från dig. Vänligen,
okänd okändRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo