Uthyrning av lokal till konkurrent

2012-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
Juridisk frågor och råd gällande fastighetsrätt, hyresgäst rätt, tillstånd, etc. Jag har funderingar och behöver lite rådgivning över vilka rättsliga medel eller åtgärder man kan vidta mot en fastighetsägare/fastighetsbolag som hyr ut lokaler för restaurangverksamhet då det redan finns en aktiv på samma fastighet (som ej är en galleria). Funderingar: 1. Behöver inte fastighetsägaren någon form av godkännande/tillstånd från kommunen, andra affärsverksamheter (restaurang), hälso- & miljö avd. eller dylikt? 2. Bryts inte någon avtal, rätt eller lag om en fastighet har mer än en restaurangverksamhet? 3. Finns det inte någon konkurrenslag som reglerar denna typ av problem? 4. Har tidigare fastighetsägares muntlig utlovande att ingen annan restaurangverksamhet kommer tillåtas i samma fastighet betydelse? 5. Finns det någon villkor/regel i hyreskontrakt som motsäger denna typ av händelse.
SVAR
Hej och tack för din fråga,

Nedan besvaras dina frågor i den ordning de är ställda:

1. Fastighetsägaren är inte skyldig att skaffa något tillstånd för den restaurangverksamhet som bedrivs i av honom uthyrda lokaler. Den nya restaurangägaren är däremot tvungen att ansöka om tillstånd för livsmedelsverksamhet. Detta sker genom en ansökan till kommunens miljökontor.

2. Det finns inte något lagstöd för att en fastighetsägare skulle vara förhindrad att hyra ut lokaler till två konkurrenter i samma bransch.

3. Ett av konkurrenslagens syften att se till att fri och effektiv konkurrens råder på marknaden. Att en fastigheteägare hyr ut lokaler till två konkurrerande restauranger är inte att betrakta som otillbörligt i konkurrenslagens mening.

4. Ett avtal mellan en restaurangägare och fastighetsägaren är bindande oavsett om detta är muntligt eller ej. Finns ett sådant avtal är huvudregeln inom avtalsrätten att det i så fall skall följas, och att avtalsbrott berättigar till skadestånd. För att få skadestånd krävs dock att det går att bevisa att det verkligen finns ett avtal, nägot som kan vara problematiskt vid muntliga avtal. Bevisbördan för detta ligger på den som påstår attdet finns ett avtal.

5. Det är inte omöjligt att vissa hyreskontrakt kan innehålla tillägg som reglerar hyresvärdens möjligheter att hyra ut till en konkurent till den nuvarande hyresgästen. Finns inte någon sådan klausul i ert kontrakt har detta dock inte någon relevans.

Vänligen,
Erik Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)