FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer29/09/2012

Provanställning av tidigare anställd

Hej! Det är så att jag sade upp min behovsanställning (med heltidstimmar) på ett företag för 3 år sedan. Jag var anställd på företaget i nästan 2 år. Nu skall jag ta anställning på ovan nämnda företag återigen, och denna arbetsgivare vill ge mig provanställning, har han rätt att göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! En arbetsgivare får träffa avtal med en arbetstagare om provanställning under högst sex månader, se 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Från denna bestämmelse får göras avvikelser om det sker i kollektivavtal, se 2 § LAS. Det finns ingen i lag reglerad bestämmelser om hur många gånger en arbetstagare får vara provanställd hos samma arbetsgivare. Av förarbetena till LAS framgår dock att syftet med provanställning är att ge arbetsgivaren en chans att pröva arbetstagaren. Regeln skall även hindra att arbetsgivare kringgår LAS:s huvudregel om tillsvidareanställning. Det bör t ex inte vara möjligt att omvandla tillsvidareanställningar till provanställningar av enbart det skälet att företaget byter ägare. Det bör inte heller vara tillåtet att den som redan varit anställd i ett arbete hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov, i varje fall inte om det inte finns starka sakliga skäl för det som t ex om den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om den varit av obetydlig kortvarighet och därför inte har gett tillfälle till prövning av arbetstagaren. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är lite svårt att ge ett klart svar i din fråga då det inte i lag finns reglerat om en arbetsgivare kan ha samma arbetstagare provanställd två gånger. Utifrån de i förarbetena angivna syften bakom bestämmelsen känns det dock som att du inte borde ha en provanställning utan en tillsvidareanställning. Detta då du för inte allt för länge sedan arbetat heltid under två år på samma företag. Detta borde gett arbetsgivaren tillräckligt med tid för att pröva dig som anställd och det borde krävas starka skäl för att arbetsgivaren skall ha rätt att anställa dig på prov. Det kan dock vara bra att kontrollera att inget annat finns bestämt i kollektivavtal.
Linda OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?