Frångående av arvsordning – arvsavstående i bouppteckningen

avliden släkting vars önskan var att arvet skulle delas lika mellan fem personer dödsbodelägarna är överens om att följa hennes vilja. om dödsbodelägarna är överens , kan det då skrivas in i bouppteckningen att arvet skall delas mellan dessa personer och därmed frångå arvsordningen. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. För att ni ska kunna frångå arvsordningen ska de som har rätt till del i kvarlåtenskapen, t.ex. efterlevande make/maka eller bröstarvingar, valt att avstå från sin rätt till arv antingen genom att avsäga sig sin rätt till förmån för annan eller genom att avsäga sig sin rätt till arv. Är detta gjort kan alltså arvsordningen frångås vid bouppteckningen. Ni lägger sedan avsägelsen som en bilaga till bouppteckningen och skickar en styrkt kopia till Skatteverket, på så vis får ni med det i bouppteckningen. När det handlar om att frångå den legala arvsordningen, genom att någon arvsberättigad avstår från sitt arv, är det något som är oreglerat i lag och reglerna har tillkommit genom praxis. För mer information kan du gå in och läsa på Skatteverkets hemsida om deras ställningstagande i frågan: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/arkiv/ar/2005/stallningstaganden2005/13165531805111.5.5c13cb6b1198121ee8580001442.html Med vänliga hälsningar Ida Persson
Ida PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo