Hyresavtal på bestämd tid, hyresgästens rätt till uppsägning med uppsägingstid.

Jag ställde tidigare en fråga om hyreskontakt men blev inte nöjd med svaret. Jag ställer om frågan... Jag hyr ett hus o har ett kontakt som löper på två år. Från ett datum till ett annat. Ingen uppsägningstid i huvudtaget. Då överenskommelsen var att jag skulle bo i huset i två år. Om jag flyttar tidigare ( ca 6 mån) blir jag tvungen att betala dom 6 måndaderna tiden ut. Överenskommelsen var att bo där hela tiden o utflyttningen när konttraket löper ut.

Lawline svarar

Hej! 12 kap Jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K12) är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att det inte spelar någon roll vad hyresvärden och hyresgästen avtalat. Detta följer av 12 kap 1 § 5 st JB (https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5). Enligt 12 kap. 5 § JB har hyresgästen en *ovillkorlig rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid *(gäller endast om man hyr en bostadslägenhet, även hus kallas för lägenhet i lagen). Denna regel gäller oavsett om hyresavtalet gäller på bestämd tid. Det här innebär att du kan säga upp hyresavtalet 3 månader innan det datum du vill flytta. I sånt fall kan inte hyresvärden tvinga dig att betala hyra för kvarvarande 6 månader, eftersom avtalet upphört att gälla då uppsägningstiden gått ut. Det spelar ingen roll att ni avtalat att du ska bo i huset hela tiden och att ni inte avtalat om någon uppsägningstid, eftersom 12 kap JB som sagt är tvingande. Hoppas du blev nöjd med svaret denna gång, annars är det bara att höra av dig ännu en gång!
Marina RönnquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning