Filma personer i marknadsföringssyfte

FRÅGA
Hej! Imorgon ska jag filma en fortbildning på ett hotell med syfte att marknadsföra den. Jag har fått tillåtelse från både konferenshotellet och kursledarna att filma, men jag undrar hur jag ska gå tillväga med de övriga kursdeltagarna? Behöver jag tillåtelse från dem också? Och hur ser ett sådant formulär ut och vad måste man ta med? Tack på förhand!
SVAR
Hej!

I detta fall är lag (1978:800) om namn och bild i reklam tillämplig. Denna lag kan du läsa här: här .

Av 1 § följer att en näringsidkare (eller den som näringsidkaren anställer) inte får använda annans namn eller bild i sin marknadsföring utan dennes samtycke. Om man bryter mot bestämmelsen i 1 § kan man dessutom dömas att betala böter. För att det ska vara aktuellt krävs dock att personen som används i marknadsföringen anger brottet till åtal eller om åklagaren anser att det är påkallat ur allmän synpunkt att åtal ska väckas.
Av 3 § följer att "skäligt vederlag" ska utges till den personen som används i marknadsföringen.
Du behöver alltså ett samtycke från de kursdeltagare som syns med namn eller bild i filmen.

Av lagtexten följer inget särskilt krav på hur samtycket ska se ut. Detta betyder alltså att det inte krävs ett särskilt formulär. För att säkerställa bevisning vid en eventuell tvist i framtiden rekommenderar jag ändå att upprätta ett skriftligt avtal där ni skriver i klartext vad avtalet syftar till. Ju tydligare desto bättre.

Hälsningar
Olle
Olle Lindberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (137)
2021-05-29 Är blogg marknadsföring? Och får jag lägga upp bilder på någons hund?
2021-05-17 Ansvarar företaget eller fotografen för en bild som används i reklam?
2021-04-28 Vad innebär konsumentombudsmannens utökade befogenheter?
2021-03-08 Företag publicerade bild utan samtycke

Alla besvarade frågor (93199)