Rätt för delägare att vidta åtgärder vid samäganderätt

2012-09-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
Äger en sommarstuga tillsammans med en annan familj. Syftar samägandelagen om att alla delägare skall vara överäns endast på vem som skall stå för kostnader för tex reparationer? Får jag själv ta ett beslut om lagning av tex en fallfärdig vägg och själv stå för kostnaden om den andra delägaren vägrar underhålla fastigheten?
SVAR
Hej,

Om du och den andra familjen inte har avtalat om annat äger ni sommarstugan med samäganderätt enligt lagen om samäganderätt, även kallad samäganderättslagen.

Enligt huvudregeln i 2 § samäganderättslagen ska alla delägare vara överens för att en förvaltningsåtgärd ska kunna vidtagas för er sommarstuga. I ert fall behöver en överenskommelse inte innebära att ni ska ta vartannat spadtag vid en renovering eller att ni ska betala lika mycket till en byggfirma, det viktiga är att ni är överens om vad som ska göras och hur det ska bekostas. T ex kan ni komma överens om att du ska utföra en reparation och att den andra familjen ska bekosta materialet.

I 2 § samäganderättslagen finns också ett undantag till denna huvudregel. Åtgärder som är brådskande och nödvändiga för godsets bevarande får nämligen vidtas utan övriga delägares samtycke. Sådana åtgärder innebär t ex åtgärder som skyddar godset mot förstörelse eller kraftig värdeförsämring. I ert fall innebär det t ex att du har rätt att laga den fallfärdiga väggen och sedan begära ersättning för arbetet av de övriga delägarna om stugan riskerar att rasa ifall väggen inte lagas.

Om det inte finns några brådskande och nödvändiga åtgärder att vidta för stugans bevarande krävs alltså samtliga delägares samtycke för att besluta om lagning av stugan. Om du ändå skulle utföra och bekosta en reparation av stugan har du ingen rätt att begära ersättning av de andra delägarna. Enligt HD:s praxis (NJA 1990 s. 184) kan de övriga delägarna dessutom ansöka om handräckning för att få dig att återställa de reparationer eller ombyggnationer du gjort utan de övriga delägarnas samtycke.

Axel Bonning
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (492)
2019-12-08 Föreligger det samäganderätt till hund?
2019-11-30 Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?
2019-11-30 Samäganderätt - rätt att sälja
2019-11-08 Samägd segelbåt har sålts, har alla delägarna rätt till pengar?

Alla besvarade frågor (75470)