FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet24/09/2012

Ersättning för fastighetstillbehör vid upplösning av sammanboende

Jag äger en villa där jag och min sambo bor idag. Vi skall separera och han vill ha ut pengar för det vi renoverat, typ tapeter golv osv. Har han rätt till det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Frågan kan delvis besvaras med hjälp av ett fall från HD, NJA NJA 1986 s. 513. Detta anses alltså vara vägledande praxis. Kortfattat hade två sambor separerat. Mannen hade på fastigheten som tillhörde kvinnan anbragt olika föremål som utgjorde tillbehör till fastigheten och ville efter separationen ha tillbaka föremålen (det handlade bland annat om ett staket, en yttertrappa, en altan, betongkakel med mera). Eftersom svensk rätt inte reglerar de ekonomiska förhållandena mellan sambor måste man falla tillbaka på allmänna förmögenhetsrättsliga regler vad gäller egendomen vid sammanboendets upplösning. En sådan allmän regel är att den som påstår sig äga viss egendom måste kunna stödja sitt anspråk på ett av rättsordningen erkänt sätt för att förvärva äganderätt. Ett sådant sätt kan vara gåva, vilket personen som ägde fastigheten i fallet gjorde gällande. HD höll med om att det i fallet handlade om en gåva, oavsett om den var remuneratorisk eller ej, samtidigt som det var fråga om föremål som utgjorde fastighetstillbehör. Det var alltså fråga om föremål som anpassats till fastigheten på ett sådant sätt att de nästan undantagslöst skulle kvarbli. Under dessa förhållanden framstod det naturligt att föremålen skulle komma i fastighetsägarens ägo, samt att det skulle vara opraktiskt och olämpligt att den som tillfört egendomen skulle behålla äganderätten. En överlåtelse till fastighetsägaren antogs därför ha skett, och det förelåg inte några särskilda omständigheter som föranledde annat. Domstolen tog alltså endast ställning till äganderätten och inte om ersättning kunde krävas motsvarande egendomens värde. I ditt fall beror det således på vad det handlar om för egendom. Generellt kan sägas att äganderätten vad gäller golv och tapeter har tillfallit dig som äger fastigheten. Det beror även på om egendomen kan anses vara en gåva eller ej, vilket är någonting som måste avgöras från fall till fall. Av de få omständigheterna som framgår av frågan är det svårt att avgöra, men jag hoppas att du har fått ett någorlunda klart svar på hur resonemanget ter sig. Med vänlig hälsning Sofia Timoudas
Sofia TimoudasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”