FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/09/2012

Uppsägning av allmän visstidsanställning

Hejsan. Jag har en fråga om uppsägninstid. Är anställd på en AVA-anställning från 12/9 2011 t.o.m den 13/6 2013, men har ett annat jobb på gång, med bättre villkor, dvs tillsvidareanställning. Funderade över hur lång uppsägningstid jag har från mitt håll och fann ett svar här som sade 1 månad enligt 11 § LAS. Kontaktade mitt fack (kommunal) tidigare idag, och nu svarar de att jag är bunden till Ava-avtalet, och alltså bara kan hoppas på att komma överens med min arbetsgivare (Göteborgs Kommun på både nuvarande och ev kommande jobb) om uppsägningstid- annars är jag bunden fram till nästa juni. Kan detta stämma?

Lawline svarar

Hej! En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning vilket regleras i 5 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) se: https://lagen.nu/1982:80. Enligt 4 § 2 st. LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats. Vanligtvis är därmed en allmän visstidsanställning inte uppsägningsbar. Det vill säga att arbetstagaren förbinder sig att arbeta samtidigt som arbetsgivaren förpliktar sig att ha kvar den anställde under hela den avtalade perioden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock, som ovan nämns, avtala om att anställningen skall kunna sägas upp i förtid och att en uppsägningstid skall gälla. Uppsägningen måste följaktligen vara ömsesidig, vilket innebär att det saknas möjlighet att ensidigt säga upp anställningsavtalet i förtid. Slutligen kan det, i ditt intresse, vara värt att nämna att om du som arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning i enlighet med 5 § 2 st. LAS. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”