FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/09/2012

Uppsägning och utebliven

Hej! Jag ligger i en tvist med min förra arbetsgivare pga utebliven lön samt sjuklön. Jag undrar också om jag har rätt att få ut lön för 1 månads uppsägning eftersom han sagt upp mig via vanlig post? Jag var tillsvidareanställd. Nu till min andra fråga. Jag fick ett mail av min fackliga ombudsman att han nu skickat ett brev till min förra arbetsgivare för förhandling/överläggning och jag undrar lite vad det innebär? Jag har nämligen inte fått tag i min fackliga ombudsman. Tacksam för svar! Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Angående din första fråga kan sägas att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och anses ske först då arbetstagaren får del av uppsägningen. Men om det är så att arbetstagaren _inte kan anträffas_ får uppsägningsbeskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, för sådant fall anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.(se 8 § och 10 § lagen om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80#R3) Efter att uppsägningen har skett enligt reglerna som angivits, börjar uppsägningstiden löpa. Hur lång uppsägningstid du har rätt till regleras i 11 § LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P11S1) Vid uppsägning från arbetsgivarens sida bestäms uppsägningstiden av den sammanlagda anställningstiden. Ju längre du arbetat hos din arbetsgivare desto längre uppsägningstid har du. Observera dock att ditt anställningsavtal eller gällande kollektivavtal på arbetsplatsen kan föreskriva en längre uppsägningstid. Vidare till din fråga om förhandling med arbetsgivaren. Exakt vad din fackliga ombudsman avser säga och vad denne vill komma fram till för åtgärd kan jag naturligtvis inte besvara. Däremot kan sägas att det är normalt vid frågor om utebliven lön att löneindrivningsärenden genom arbetstagaroranisationer inleds med en förhandling med arbetsgivaren för att undersöka orsaken till att lönen inte utbetalats (t.ex. om arbetsgivaren är på obestånd eller om det handlar om ett missförstånd eller ovilja o.s.v.). Vidare går man igenom vad arbetstagaren har rätt till och om facket avser driva in lönen och övrig ersättning (vilket de gör om arbetstagaren har rätt till denna) berättar man för arbetsgivaren att detta kommer göras och hur det går till om arbetsgivaren inte istället genom fri vilja/egen åtgärd väljer att betala ut lönen till arbetstagaren inom en viss tid. Hoppas detta gav svar på din fråga, lycka till. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000