Bevis vid narkotikabrott

2012-09-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Kan man bli dömd för narkotikabrott utan drogtest? Exempelvis genom symptom som syns på film/bild eller att personen röker något som kan tänkas vara en joint på film/bild? mvh
SVAR
Tack för din fråga. Av 35 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken (RB)(1942:740) framgår principen om fri bevisprövning. Det innebär att rätten inte behöver ha något visst slag av bevis eller något visst sätt på vilket något måste bevisas. Rätten kan fälla en tilltalad med stöd av vilken bevisning som helst. Däremot gäller oerhört höga beviskrav i brottmål. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade begått brott, vilket praxis från många, om inte alla, domstolar i Sverige visar. Dessa bevis måste också nå domstolen på något sätt, antingen visas i domstolens lokaler, eller på annat ställe genom att rätten under en rättegång håller syn, se 39 kap. RB. Bevisen kan vara av alla slag: bilder, analysbesked, förhör och så vidare.

Rättegångsbalken hämtad från lagen.nu
Lars Bålman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)