FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/11/2006

Ändring av grunden för fördelning av årsavgifter i BRF?

Hej! Jag har en fråga ang. BRF och vad som gäller vid avgiftshöjningar. Min mamma bor i en förening där man på en kommande stämma tänker föreslå en avgiftshöjning på 42% för henne och 5 st andra hushåll medan resten av de 32 medlemshushållen föreslås få en sänkning med 5% av sina brf avgifter? Hur förhåller sig ett sådant ev. beslut i förhållande till BostadsrättsL 9kap 16§ p.1? Borde inte detta kunna prövas av hyresnämnden?

Lawline svarar

Hej, I lagrummet du refererar till stadgas vissa regler rörande ändring av bostadsrätternas insatser. Insatsen skall fastställas i den ekonomiska planen och betalas till bostadsrättsföreningen av den första ägaren till bostadsrätten. Årsavgiften är däremot en avgift som bostadsrättsinnehavarna betalar, årsvis eller uppdelat på varje månad, för att täcka föreningens kostnader. Fördelningen av denna avgift mellan medlemmarna skall anges i föreningens stadgar. Enligt 9 kap. 23 § (se http://www.lagen.nu/1991:614#K9p23) är ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om ett sådant beslut avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, krävs dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. För att förslaget om höjning av din mammas årsavgift skall gå igenom måste alltså stämman antingen vara enhällig, eller fatta belutet på två stämmor efter varandra och med tre fjärdedelars majoritet den andra gången. Beslutet kan inte bara gå ut på att vissa medlemmars avgifter höjs, utan måste innebära att grunden för fördelning av årsavgiften ändras. Om ett sådant belut fattas i rätt ordning är det giltigt och kan då inte omprövas av Hyresnämnden. Enligt 25 § måste detta beslut registreras innan det får verkställas. Sådan registrering skall ske i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar som du hittar http://www.lagen.nu/1987:667.
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”