FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal14/09/2012

Hyresavtal

Hej Lawline! Jag undrar om man som privat hyresvärd ( hyresrätt ) har rätt att skriva in en särskild uppsägningsklausul? Ex: "Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen och får ske endast under månaderna februari – juni till månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen. Sker ej uppsägning enligt ovan är kontraktet förlängt tillsvidare varvid motsvarande uppsägningsbetingelser gäller."

Lawline svarar

Hej, Ett hyresavtal kan antingen ingås för bestämd tid eller för obestämd tid. Ingås det för obestämd tid är det att betrakta som ett "tillsvidareavtal". Om hyresavtalet däremot ingås för bestämd tid kan det övergå till ett tillsvidareavtal om inte avtalet sägs upp vid hyrestidens utgång och saknar bestämmelser om verkan av en utebliven uppsägning eller om hyresgästen fortsatt att använda lägenheten i en månad trots hyrestiden utgång utan att hyresvärden bett hyresgästen att flytta. Beroende på om hyresrätten är en bostad eller lokal gäller olika regler för uppsägningstiden. Om hyresrätten är en bostad: Är det en bostad och hyrestiden är obestämd ska uppsägning ske 3 månader innan hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en bostad och hyrestiden är bestämd samt den totala hyrestiden är längre än 3 månader ska uppsägning ske även då ske 3 månader innan hyresavtalet upphör att gälla. Om hyresrätten är en lokal: Är det en lokal och hyrestiden är obestämd ska uppsägning ske 9 månader innan hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lokal och hyrestiden är bestämd samt den totala hyrestiden är längre än 3 månader ska uppsägning ske 3 månader innan hyresavtalet upphör att gälla. Om hyrestiden är bestämd och är längre än 9 månader ska uppsägningen ske 9 månader innan hyresavtalet upphör att gälla. Oavsett om det är en bostad eller en lokal kan längre uppsägningstid avtalas. Det är dock bara hyresvärden, alltså du, som är bunden av den längre uppsägningstiden. Hyresgästen har alltid rätt till den uppsägningstid som presenterades ovan och följer av lag. Du kan med alltså avtala om längre uppsägningstid än vad som följer av lag men det är bara du som är ensidigt bunden av denna, inte din hyresgäst. Det finns inget som hindrar dig att avtala om att hyrestiden ska övergå från bestämd till obestämd (tillsvidare). Vänligen,
Sara SRådgivare
Hittade du inte det du sökte?