Bemanningsföretags ansvar för arbetsmiljö

Kan (/ I vilka fall kan) uthyraren av arbetskraft (bemanningsföretag) hållas ansvarig för en arbetsplatsolycka som sker på den arbetsplats personen är uthyrd till?

Lawline svarar

Hej! Den som hyr ut arbetskraft (bemanningsföretaget) är den egentliga arbetsgivaren och är därmed ansvarig för de anställdas arbetsmiljö, 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen (https://lagen.nu/1977:1160#K3P2S1). Bemanningsföretagen kan ju dock inte rent konkret styra över alla delar av arbete som sker hos det inhyrande företaget. Därför har även detta företag ett ansvar, enligt 3 kap 12 § arbetsmiljölagen (https://lagen.nu/1977:1160#K3P12S1). Bemanningsföretaget är skyldigt att sköta det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att det måste kartlägga, undersöka och värdera brister i arbetsmiljön på de arbetsplatser de har personal utplacerad till. Innan personal hyrs ut till ett annat företag bör bemanningsföretaget kontrollera arbetsmiljön på plats, genom besök på platsen, kontrollera att ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns, och analysera den allmänna riskbilden för branschen. Riskförekomsten är så pass olika i olika branscher att det är svårt att generellt säga hur pass ingående undersökningar bemanningsföretaget måste göra, men de måste i vart fall säkerställa att deras uthyrda personal inte kommer utsättas för arbetsmiljörisker, därför är det speciellt viktigt att en utvärdering sker av just de arbetsuppgifter som den uthyrda personen kommer utföra. Under uthyrningen bör bemanningsföretaget ha kontakt med uthyrda arbetstagare och kanske ha en kontakt person på arbetsplatsen. Svaret på frågan om bemanningsföretaget måste ansvara för en eventuell arbetsplatsolycka som skett hos det inhyrande företaget blir beroende av om bemanningsföretaget inte skött ovanstående uppgifter. Vad som krävts av bemanningsföretaget blir en ”från-fall-till-fall-bedömning”, men som svar på din fråga så kan ett bemanningsföretag mycket väl hållas ansvarig för olyckor inom arbetet på en annan arbetsplats. Vänliga hälsningar
Marina RönnquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo