FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/09/2012

Turordning och saklig grund vid uppsägning

jag blev uppsagd pga platsbrits han sa att jag skulle få jobba veckan ut o då skulle han skriva tillbaks varslet till 5 månader, acceptera eller att jag skulle få gå direkt, vi är 8 anställda jag kom in som nr 2 har jobbat där i 4 år. får man göra så? har alltid skött mitt jobb men chefen har aldrig gillat mej kan man få sparken för det?

Lawline svarar

Hej, roligt att du kommer till oss på Lawline för svar på din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det varit ok för din arbetsgivare att säga upp dig samtidigt som personer vilka inte jobbat lika länge som dig fått stanna. Den lag som reglerar situationen du befinner dig i heter Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS, vilken du finner här; https://lagen.nu/1982:80. Det första jag skall belysa är det faktum att du tror att chefen sagt upp dig först på grund av att han hyst agg gentemot dig. Av 7 § (LAS) framgår att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Enligt 9 § (LAS) har arbetsgivaren en skyldighet att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. I och med att du anger i din fråga att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kommer den med all säkerhet dock att ses som sakligt grundad. När du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare iaktta turordningsregler. Detta regleras i 22 § LAS och det skall observeras att denna bestämmelse är semidispositiv. Att den är semidispositiv innebär att man i enskilda fall kan avtala om att annat skall gälla genom till exempel kollektivavtal. Om detta inte är fallet så anger 22 § LAS att det är den s.k “Sist in, först ut”-regeln som gäller. Denna regel innebär i princip att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Om två arbetstagare har arbetat lika länge, ger högre ålder företräde. Något du nämner som dock kan bli av intresse vid bedömningen är det faktum att ni endast är åtta anställda. När ett företag har 10, eller färre, anställda har arbetsgivaren rätt att enligt 22 § LAS, undanta högst 2 arbetstagare från turordningsreglerna. Då jag inte vet mer om antalet uppsägningar kan jag inte med säkerhet svara på vad som gäller i ditt fall. *Om det nu skulle vara så att arbetsbristen är påhittad* och du faktiskt blivit uppsagd på grund av att din arbetsgivare inte gillar dig är denna uppsägning att se som ogiltig, s k fingerad arbetsbrist. Praxis på området finner du bl.a. här; *AD 2006 nr 68*, https://lagen.nu/dom/ad/2006:68. Om uppsägning är att anse som osakligt grundad har du rätt till skadestånd (Se 38 § LAS). Hoppas att dessa verktyg kan hjälpa dig. Lycka till Jacob
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”