FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt13/09/2012

En vara med säkerhetsbrist

Jag har via SLL erhållit en insulinpump på apotek via recept. Vem äger produkt ansvaret för produkten som är gravt felaktig och utgör en fara för alla diabetiker, Jag skulle även vilja ha reda på hur det ligger till med produkt säkerheten visavi de inblandade parterna. Hur får jag produkten tillbaka dragen från marknaden? Både produkt leverantören och SLL har brustit i kontrollen av föremålet. Ingen kommer att erkänna uppsåt så jag lär väl inte kunna få en krona i skadestånd? Ärendet är enligt mig principiellt viktigt. Hoppas på svar!

Lawline svarar

Hej och tack för en intressant fråga! Det är nämligen så att man kan kräva skadestånd enligt Produktansvarslagen (PAL) för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist (PAL 1§). Med säkerhetsrisk menas att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Bedömningen utgår ifrån hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts m.m. (PAL 3§). Enligt Produktsäkerhetslagen (PSL 7§) skall varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra. Vem ansvara? Den skadeståndsskyldiga är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten (PAL 6§). Den som har tillhandahållit produkten är först i senare led skyldig att betala skadestånd (PAL 7§). Vem återkallar? En tillverkare som har tillhandahållit en farlig vara skall utan dröjsmål återkalla varan från de distributörer som innehar den (PSL 15§). Du ska alltså kontakta tillverkaren eller be återförsäljaren att göra det. Länk till: Produktansvarslagen: https://lagen.nu/1992:18 Produktsäkerhetslagen: https://lagen.nu/2004:451 Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000