Enskild egendom genom äktenskapsförord

Gäller arv efter min far som nyligen avlidit.Vid vilken summa räknas det som förmögenhet och från vilket datum Jag har också en fråga gällande detta arv som jag vill att det under vårt äktenskap ska vara min enskilda egendom. Vi har gemensamma barn (3) och jag har 2 barn innan han 3. Om min man skulle gå bort vill jag inte att hans barn ska ärva mitt fadersarv. Hur gör jag skriver jag äktenskapsförord eller testamente eller bådadera och kan jag göra det själv och skicka till tingsrätten eller ska jag gå till ett proffs?

Lawline svarar

Hej! För att göra ditt fadersarv till din enskilda egendom kan du och din make upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet måste upprättas skriftligen samt undertecknas av både dig och din make (7 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsbalken (ÄktB)). Efter att ni båda skrivit under äktenskapsförordet ska det skickas till (lämnas till) skatteverket för registrering i äktenskapsregistret (7 kap. 3 § 2 st. ÄktB). Konsekvensen av att ni gör egendomen till din eskilda är att den inte ska ingå i en ev. bodelning mellan dig och din make (10 kap. 1 § ÄktB). Du behöver med andra ord vid en bodelning inte dela halva värdet av ditt arv med din make. Om du ska skriva ett testamente eller inte beror på vilka avsikter du har. Om du skulle gå bort före din make skulle dina barn från det tidigare äktenskapet (dessa kallas för särkullbarn) ha rätt till att ärva 1/5 var av din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Vad gäller dina och din makes genemsamma barn skulle inte de få ut sitt arv (1/5 var) vid din bortgång, utan deras andelar (tillsammans 3/5 av din kvarlåtenskap) ärver din make med vad som kallas fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Era gemensamma barn får istället ut sina arv efter både dig och deras pappa vid din makes bortgång. Vill du däremot att alla dina barn ska få ut sitt arv efter dig samtidigt måste du upprätta ett testamente. Se 10 kap. ÄB för formkraven vid upprättandet av testamente. Skulle du gå bort efter din make skulle alla dina barn ärva 1/5 var av din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Länk till ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning