FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet06/09/2012

TRÄD VÄXER ÖVER TOMTGRÄNS

Hej! På tomtgränsen mot min granne växer ett stort träd som jag vill ta bort pga olägenheter för mig. Trädet står till 90% på min sida och lutar snett över min radhustomt.Så det är bara ca 50 cm från marken det står lite på hans sida. Har pratat med grannen som vägrar att ta bort det. Vad kan hända? Han hotar med att vi ses i domstolen. Kan jag bara kapa bort trädet? Han får bara en 5 cm smal stubbe kvar då. Han hävdar att de höga grenarna på hans sida ska vara kvar, men de sitter ju på "min" stam.

Lawline svarar

Hej, Som jag tolkar din fråga så står själva trädet planterat på din grannes tomt men lutar kraftigt in över din tomt. Inträngande växtlighet regleras i jordabalken 3:2. I paragrafen stadgas att rot eller gren som tränger in över en grannes tomt får tas bort om den medför olägenhet. Om det kan antas att ett borttagande skulle medföra skada för växtens ägare skall man först ge denne chansen att ta bort roten eller grenen. Det är knappast en tillfällighet att lagen säger "rot" och "gren". Detta utesluter nämligen trädstammar, som inte får röras. De höga grenar som är på din grannes sida av trädet får du inte heller kapa då de inte tränger in på din tomt. När det gäller frågan huruvida den överträngande växtligheten utgör en olägenhet eller ej utgår man från att så är fallet om ägaren till fastigheten växtligheten tränger in på säger att det är så. Eftersom det i det här fallet verkar röra sig om mycket omfattande beskärningar så måste du ge din granne tillfälle att utföra arbetet innan du själv gör det. Ur bevissynpunkt rekommenderar jag att du skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller spelar in ett samtal med grannen där du uppmanar denne att ta bort grenarna. Du måste sedan ge grannen rimlig tid att utföra åtgärderna. En tid om några månader bör räcka. Du kan själv läsa ovan nämnda paragraf här: https://lagen.nu/1970:994#K3 Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”