Bindande muntligt avtal

2012-09-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
jag skulle sälja ut ett gödselparti och jag annonserade ut den i en tidning utan att ange något pris. och sen en kund ringer mig för att få mer information om priset och jag sa till henne att jag ville ha 30 000 kr för gödselpartiet. Nu ångrar jag mig och vill höja priset till 40 000. Har jag rätten att göra så?
SVAR

Hej,

Regler om hur avtal sluts finns i avtalslagen (här). Lagen behandlar _anbud_ och _accept_ som två komponenter för att sluta avtal. _Anbud_ innebär ett erbjudande, och _accept_ är att gå med på det erbjudandet. När dessa två viljeförklaringar utbytts har ett avtal slutits, och båda parter är bundna av sina viljeförklaringar. Därefter kan de inte ändras eller återkallas utan den andra partens medgivande.

När Du erbjöd kunden att köpa gödselpartiet för 30,000 kr lämnade Du ett _anbud_. Om kunden godtog Dina villkor, alltså förpliktade sig att betala 30,000 kr för gödselpartiet, lämnade kunden en _accept_. Därmed uppstod ett bindande avtal, och i efterhand kan Du inte återkalla eller ändra Ditt _anbud_.

Om kunden däremot inte förklarade sig villig att betala 30,000 kr för gödselpartiet, och alltså inte lämnade en _accept_, är situationen en annan. Vid muntliga avtal, t.ex. via telefon, måste _anbudet_ accepteras direkt för att vara bindande. Detta innebär att om inte kunden lämnade en _accept_ direkt, under tiden som telefonkonversationen varade, är Du inte heller bunden av Ditt _anbud_. Du är då fri att i efterhand återkalla eller ändra Ditt _anbud_. Ett undantag från denna regel gäller om ”anstånd med svaret medgives”. Har Du till exempel gått med på att kunden får tänka över erbjudandet och återkomma med ett svar inom ett dygn, är Du bunden av Ditt _anbud_ under den tiden. Innan det dygnet har passerat kan Du inte återkalla eller ändra Ditt _anbud_. Om kunden dock inte återkommer med ett svar, står det Dig fritt att ändra eller återkalla Ditt _anbud_ efter att tiden gått ut.

Hoppas att denna information har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)