Olovlig försäljning av samägd egendom

Hej ! Min ex-fru säljer vår gemensamt ägda bil till ett betydligt lägre pris än vad jag hade köpare till. Hon ville inte sälja till honom. Kan jag yrka skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Äktenskap innebär inte att makarna blir gemensamma ägare till makarnas egendom. Utifrån din formulering i frågan utgår jag från att bodelning vid äktenskapsskillnad har genomförts och att ni är gemensamma ägare till bilen, varvid lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt blir tillämplig. Av din fråga framstår det som att du och din f.d. fru har olika åsikter om vem ni ska sälja bilen till och att din f.d. fru avser att sälja bilen utan att inhämta ditt samtycke. Det följer av samägandelagen att förfogande över bilen måste ske med samtliga delägares samtycke (2 §). Din f.d. fru har alltså inte rätt att sälja bilen utan att först inhämta ditt samtycke. Om en av delägarna av en samägd egendom vill ha bilen såld och de andra delägarna motsätter sig detta kan försäljning göras genom en offentlig auktion (6 §) som utförs av en god man som utses av rätten (8 §). Om inte du och din f.d. fru har kommit överens om något annat presumeras ni äga halva bilen var (1 §) och du har därför rätt till halva köpeskillingen. Om din f.d. fru säljer bilen utan ditt samtycke går hon utöver sin behörighet som delägare. Detta kan medföra att köpeavtalet kan förklaras ogiltigt, förutsatt att köparen borde ha insett att din f.d. fru saknade behörighet att sälja bilen. Vidare är detta agerande troligen brottsligt varvid du troligen också har rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du lider av affären. Vänlig hälsning,
Petter BjörkstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000