Enskild egendom och gåva mellan makar

Hej Min mor skrev över en fritidsfastighet till mig och min bror som enskild egendom. Hur går jag/vi tillväga om jag vill att min fru ska äga hälften av min andel?

Lawline svarar

Hej, Eftersom du erhållit fritidsfastigheten genom gåva alternativt testamente, med förbehåll om att den ska förbli din enskilda egendom, ingår den inte i ert giftorättsgods (se 7:1 och 7:2 äktenskapsbalken (ÄktB). Den främsta rättsverkan av att fastigheten klassificerats som enskild egendom är att den inte ingår i en framtida bodelning. Det är inte möjligt att genom äktenskapsförord bestämma att fastigheten ska utgöra giftorättsgods om inte din mor medger det (jfr. RH 1994:48). Bestämmelsen i 7:3 1 st. ÄktB omfattar nämligen inte egendom som blivit den ena makens enskilda till följd av en föreskrift av tredjeman (din mor i detta fall). Däremot kan du välja att överlåta en del av fastigheten till din fru genom t.ex. en gåva. För att gåvan ska bli gällande krävs dock registrering hos Skatteverket, enligt 8:1 1 st. ÄktB (se även 16:2 ÄktB). Äktenskapsbalken finner du genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning,
Azra SkorupanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning